Imprint | Grupa Terravision

Adres kontaktowy
Oddział w Londynie
Terravision London Finance Ltd.
123 Buckingham Palace Road
London SW1W9SH

Oddział w Rzymie
Terravision London Finance Ltd.
Via Archimede, 164
00197 Rome (Italy)

E-mail: terravision@terravision.eu
Internet: www.terravision.eu

Numer rejestracyjny firmy: 06894239
NIP 979691145

Zarząd
Fabio Petroni (Director)
John Edward Walker (Director)

Siedziba firmy
Terravision London Finance Ltd.
123 Buckingham Palace Road
London SW1W9SH

Nota prawna
Terravision London Finance regularnie weryfikuje e aktualizuje informacje zamieszczone na stronie internetowej. Pomimo należytej staranności Terravision London Finance nie gwarantuje poprawności i kompletności tych informacji, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Stanowisko to dotyczy również wszystkich innych stron internetowych, o których mowa poprzez hiperłącza. Terravision London Finance nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron połączonych ze stroną Terravision za pośrednictwem linków. Niektóre informacje oraz oferty są udostępniane bezpośrednio przez naszych partnerów. Należy zauważyć, że do usług tych mają zastosowanie zasady i warunki naszych partnerów i że obecność linków do ich stron nie zobowiązuje Terravision London Finance do odpowiedzialności za zamieszczone treści. Podmioty świadczące te usługi nie występują w roli pośrednika Terravision London Finance. Ponadto, Terravision Londyn Finance zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do zamieszczonych informacji. Treść oraz struktura strony internetowej Terravision London Finance chronione są prawami autoskimi. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów oraz zdjęć, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Terravision Londynie Finance.