Stopka redakcyjna | Grupa Terravision

Adres kontaktowy

Oddział w Londynie
Terravision London Finance Ltd.

123 Buckingham Palace Road
London SW1W9SH
tel. TBD

Oddział w Rzymie
Terravision London Finance Ltd.

Via Archimede, 164
00197 Rzym (Włochy)
tel. + 39 06 3244152
faks: +39 06 32504725
E-mail: terravision@terravision.eu
Internet: www.terravision.eu

Nr rej.
firmy 06894239

Nr VAT
979691145

Zarząd
Enzo Magliocchetti (Dyrektor)
Michele Baldi (Dyrektor)

Siedziba firmy
Terravision London Finance Ltd.
123 Buckingham Palace Road
London SW1W9SH

Informacja prawna
Terravision London Finance regularnie sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Pomimo naszych największych starań niektóre informacje znajdujące się na niej mogą ulec zmianie. Terravision London Finance nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie zapewnia również żadnej gwarancji odnośnie aktualności, poprawności i / lub kompletności danych zawartych na stronie internetowej.
To samo odnosi się również do wszystkich innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy. Terravision London Finance nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na witrynie internetowej firmy Terravision London Finance. Niektóre oferty i usługi świadczone są niezależnie przez naszych partnerów. Należy pamiętać, że ogólne warunki i regulaminy naszych partnerów mają zastosowanie do tych właśnie usług i ofert, oraz że umieszczenie odnośników do ich witryn internetowych nie jest równoznaczne z rekomendacją lub gwarancją ich treści wydaną przez firmę Terravision London Finance. Terravision London Finance nie ponosi odpowiedzialności za te treści. Podmioty świadczące te usługi nie są zastępczymi przedstawicielami firmy Terravision London Finance.
Ponadto firma Terravision London Finance zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek do przedstawionych informacji.
Treść i struktura witryny internetowej firmy Terravision London Finance objęte są prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Terravision London Finance.